Isang Tula sa Wikang Tagalog

ANG HAYOP ni TJ Basa

Ang hayop daw ay walang karapatan
Ang buhay niya ay puwedeng ipagsamantala
Gawin pagkain, damit, o laruan
Kahit anong karahasan, sige lang

Ngunit ang manok ba ay may ginawang kasalanan
Kung nais lamang mapayapang manirahan?

Ang baboy ay ‘sing talino ng isang musmos
Malinis kung bigyan ng pagkakataon
Hindi gumagawa ng kalat o polusyon
Sa kagubatan, kabundukan, o karagatan

Ang aso naman ay matapat na kaibigan
Mula sa magnanakaw ang bahay ay binabantayan
At ang pinakamalaking magnanakaw
Ay ang ating pamahalaan

Walang isda na kasing lansa
Ng mga humuhulog ng bomba
Kung saan ay may naglalarong bata
Lumalangoy sa naghalong abo, usok, at luha

Kaya maitanong ko lamang
Sino ba talaga ang hayop?
Ang hayop mismo o ang tao ba?

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s